ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีใต้ ราคาทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีใต้ราคาถูก โปรโมชั่นทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์เกาหลี: TRENDY CHERRY BROSSOM 1
พร้อมบริการอาหารแบบ COLD MEAL และ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเครื่อง 12 กิโลกรัม

โดยสายการบิน JIN AIR 


กำหนดการเดินทาง
เมนูอาหาร
       
อัตราค่าบริการ
       

วันเดินทาง

อัตราค่าบริการ/ท่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน  เมษายน

1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 7-11 /
8-12 / 9-13 / 14-18 / 15-19 /
16-20 / 17-21 / 18-22 /
19-23 / 20-24 / 21-25 /
22-26 / 23-27 /
24-28 / 25-29 / 26-30 /

29 เม.ษ.- 02 พ.ค./
30 เม.ษ.-03 พ.ค.

18,999

06-10

19,999

05-09

20,900

10-14 / 27เม.ษ.-01พ.ค. / 28เม.ษ. - 02 พ.ค.

21,900

11-15 / 13-17

23,900

12-16

25,900

 

พักเดี่ยวเพิ่ม

6,900 บาท

ราคาทัวร์รวม
       
ราคาทัวร์ไม่รวม
       
หมายเหตุ
       
เงื่อนไขการให้บริการ
       
Tag : ทัวร์เกาหลี
[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!