ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีใต้ ราคาทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีใต้ราคาถูก โปรโมชั่นทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์เกาหลี: TRENDY CHERRY BLOSSOM 2
พร้อมบริการอาหารแบบ COLD MEAL และ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเครื่อง 12 กิโลกรัม

โดยสายการบิน JIN AIR 


กำหนดการเดินทาง
เมนูอาหาร
       
อัตราค่าบริการ
       

วันเดินทาง

อัตราค่าบริการ/ท่าน

 

 

 

 

 

เดือน  เมษายน

1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 7-11 / 8-12 /
9-13 / 14-18 / 15-19 / 16-20 /
17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 /
21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28
/ 25-29 / 26-30

/ 29 เม.ษ.- 02 พ.ค./ 30 เม.ษ.-03 พ.ค.

17,999

06-10

19,999

05-09

20,900

10-14 / 27เม.ษ.-01พ.ค. / 28เม.ษ. - 02 พ.ค.

21,900

11-15 / 13-17

23,900

12-16

25,900

 

พักเดี่ยวเพิ่ม

6,900 บาท

ราคาทัวร์รวม
       
ราคาทัวร์ไม่รวม
       
หมายเหตุ
       
เงื่อนไขการให้บริการ
       
Tag : ทัวร์เกาหลี
[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!