ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีใต้ ราคาทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีใต้ราคาถูก โปรโมชั่นทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์เกาหลี: TRENDY SPRING 1
พร้อมบริการอาหารแบบ COLD MEAL และ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเครื่อง 12 กิโลกรัม

โดยสายการบิน JIN AIR 


กำหนดการเดินทาง
เมนูอาหาร
       
อัตราค่าบริการ
       

วันเดินทาง

อัตราค่าบริการ/ท่าน

 

 

เดือน มีนาคม

2-6 / 3-7 / 10-14 / 12-16 / 13-17 /
14-18 / 16-20 / 17-21 / 18-22 /
19-23 / 20-24 / 24-28 / 25-29 /
26-30 / 27-31

28 มี.ค.- 01เม.ษ. / 29 มี.ค.- 02 เม.ษ/ 30 มี.ค.-03 เม.ษ. / 31มี.ค.-04เม.ษ.

18,999

 

 

 

 

เดือน พฤษภาคม

1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 /
7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 /
12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 /
16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 /
20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 /
24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31

30 พ.ค.-03 มิ.ย. / 31พ.ค.-04มิ.ย.

18,999

29พ.ค. - 01มิ.ย.

19,999

28พ.ค. - 02มิ.ย.

20,900

 

พักเดี่ยวเพิ่ม

6,900 บาท

ราคาทัวร์รวม
       
ราคาทัวร์ไม่รวม
       
หมายเหตุ
       
เงื่อนไขการให้บริการ
       
Tag : ทัวร์เกาหลี
[X] CLOSE
กรอก Email ของท่านเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร !!